Yadda za a rijista a xbox rayuwa?

Yadda za a yi rajista tare da Xbox LIVE? Cika a duk filayen, kuma na gaba lokacin da ka samu a profile ne ta atomatik zaba sunan barkwanci: https://signup.live.com/signup.aspx?wa=wsignin1.0rpsnv=11ct=1379238567rver=6.2.6289.0wp=MBI_SSLwreply=https://live.xbox.com: ? 443 / xweb / live / fasfo / setCookies.ashx rru = https: //live.xbox.com/ru-RU/Account/Signin returnUrl = https: //live.xbox.com/Error 404. https ??: //live.xbox.com:443/en-GB/default.aspxid=66262cbcxt=0bk=1379238568cru=https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0rpsnv=11rver=6.2.6289.0wp=MBI_SSLwreply=https: //live.xbox.com:443/xweb/live/passport/setCookies.ashx?rru=https://live.xbox.com/ru-RU/Account/Signin?returnUrl=https://live.xbox. com / Kuskuren 404. https :? //live.xbox.com: 443 / en-GB / default.aspxlc = 1049id = 66262cbcxt = 0mkt = RU-RUlc = 1049sl = 1lic = 1