Gaskiyar ita ce?

gaskatawa menene? Tabbatarwa ita ce… http: //ru.wikipedia.org/wiki/РРСРРРСРС: РССРСРРРРРСРС abin da ake buƙatar aiwatarwa. Tabbatarwa L9; sion (eng. Gasktawa) tabbatar da damar yin amfani da batun samun dama ta mai ganowa; tabbatar da amincin. 1 Tabbatarwar bazata rikita shi tare da tantancewa. Mai Sahihi - ...