Yadda za a rubuta wani roko ga gwamnati? Bada misali plz sosai wajibi ne

Yadda za a rubuta wani roko ga gwamnati? Ka ba da misali plz gaske bukatar http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeallast=falseisAgreement=trueappealType=defencedivision=1divisionText=РРР RRSSRR http: // gwamnatin. rf / intanet / http: // kira. shugaban. / Yana da sauki. Abin sani kawai wajibi ne a fahimci cewa magani ya kamata ya zama ma'ana da ...

Gudanarwa bincike?

Gudanarwa bincike? Mataki na 28.7. Dokar Gudanarwa na Rundunar Rasha ta Gudanarwa ta 1. A cikin lokuta inda bayan binciken da aka yi na gudanarwa, bincike ko wasu ayyukan da ake buƙatar bukatun lokaci, an gudanar da bincike na gudanar da bincike. 2 ...